Beneficjentami pomocy udzielanej przez Fundację jest w różnym zakresie niemal połowa uczniów w wieku od 2,5 roku do 18 lat, korzystających z edukacji w placówkach przedszkolnych i szkolnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie STERNIK. Co roku Fundacja współfinansuje czesne, a często również wyżywienie i dodatkowe opłaty, związane z edukacją dzieci oraz uczestnictwem w projekcie edukacyjno-wychowawczym, realizowanym przez Stowarzyszenie STERNIK. Dzięki temu wsparciu z edukacji na wysokim poziomie w roku szkolnym 2015/2016 może skorzystać ponad 240 rodzin wielodzietnych oraz rodzin o niskim statusie materialnym.